Winners

RANKNAME OF CANDIDATE
1AKASH NIKAM
2AKASH GUPTA
3GEET CHOUBEY
4SWAPNIL SUKLA
5DILIP RAJPUT
6SHITAL CHAUDHARY
7SHOMI NANWANI
8NIKITA DEOLE
9ABHIJEET KOTHAWADE
10CHANDA MAKHIJA
11SATISH RAHANQDALE
12NANDKISHOR SURASHE
13AKASH SHELKE
14VISHAL PAWAR
15AKASH CHAVAN
16KARTIKEY GUPTA
17NAWAB KHAN
18PRAVIN GHORLE
19AKANKSHA RATHI
20JESHAL MEHTA
21ANAND TARGE